Piirissaar on saar Tartu vallas, Tartu maakonnas Peipsi järve ja Lämmijärve piiril, 15 km Emajõe suudmest kaagus. Saare pindala on ajas pidevalt vähenenud, veel 18. sajandil oli see 20 km², praeguseks on pindala 7,5 km².
Piiri küla
Kauplus, Eesti kiriku ja kooli asukoht, Piirissaare Luteriusu kalmistu, Piiri Vanausuliste kalmistu.
Tooni küla
Sadam, Külakeskus, Peeter-Pauli kirik, Saare Vanausuliste kalmistu.
Saare küla
Piirissaare Vanausuliste Muuseum, Titanic.